Ik werk veel met mensen die te kampen hebben met emotionele stress én een fysieke aandoening of pijn. Het valt mij de laatste tijd steeds meer op dat er bijna in alle gevallen sprake is van een traumatische gebeurtenis in de kindertijd en besloot een kort onderzoekje te doen over de verbanden. Het is geen wetenschappelijk verhaal, maar wel een aantal interessante feiten.

Chronische pijn en aandoeningen worden gekenmerkt door een genezingsproces dat langer duurt dan het natuurlijke herstelproces. Mensen met een posttraumatische stressstoornis lopen het grootste risico op het krijgen van deze pijn en aandoeningen.

Onderzoekers doen al tientallen jaren onderzoek naar het verband tussen lichaam en geest op zoek naar links tussen emoties en gezondheid. Ze ontdekten al dat 15-30% van de patiënten met de diagnose chronische ziekte ook aan PTSS lijdt.

Recente studies hebben aangetoond dat de oorzaak van chronische pijn niet alleen wordt veroorzaakt door lichamelijk letsel, maar ook stress en emotioneel trauma. We weten al dat stress kan leiden tot fysiologische problemen zoals hoofdpijn, buikpijn en een prikkelbare darm. Maar stress kan ook andere lichamelijke problemen en chronische pijn veroorzaken, simpelweg omdat een gestrest een persoon gespannener is.

“Trauma ontstaat wanneer ons vermogen om te reageren op een waargenomen dreiging overweldigend is”

Peter Levine (trauma-expert)

Sommige onderzoekers zijn het niet eens met deze definitie van trauma, maar dat trauma fysiologische symptomen kan veroorzaken zoals pijn, nachtmerries, flashbacks, verdoving en vermijdingsgedrag is inmiddels wel algemeen geaccepteerd.

“Of trauma al dan niet verband hield met de gebeurtenis of aandoening die hun pijn heeft veroorzaakt, het hebben van een chronische pijn is op zichzelf traumatiserend. En omdat ons zenuwstelsel tijdens een traumatische gebeurtenis in de overlevingsmodus gaat, kan het moeilijk zijn om te herstellen.”

Maggie Phillips (auteur ‘Reversing Chronic Pain’)

“Onderzoek heeft aangetoond dat, onder normale omstandigheden, veel getraumatiseerde mensen, waaronder slachtoffers van verkrachting, mishandelde vrouwen en mishandelde kinderen, een redelijk goede psychosociale aanpassing hebben. Ze reageren echter niet op stress zoals andere mensen. Onder druk kunnen ze het gevoel hebben (of handelen) alsof ze opnieuw getraumatiseerd zijn.”

Bessel van der Kolk (trauma -expert)

Ondanks dat het onderzoek naar de verbanden tussen emotionele stress, fysieke pijn/fysieke aandoeningen en trauma nog niet volledig is, herken ik bovenstaande inzichten bij mijn clienten. Het versterkt mijn mening dat het van kritisch belang is om de overtuiging die tijdens de traumatische gebeurtenis ontstaan is te onderbreken. Het vergroot mijn motivatie om zo veel mogelijk mensen hiermee te helpen.

3