Hoe werkt Hypnose

Hypnose brengt je in een diepe ontspanning waardoor je toegang krijgt tot de verborgen informatie in het onderbewuste deel van je brein, waar zich jouw diepste innerlijke gevoelens en herinneringen bevinden. Onder hypnose kunnen nieuwe, onverwachte verbindingen ontstaan en ben je extreem ontvankelijk voor suggesties, zodat oude belemmerende overtuigingen kunnen worden vervangen met bekrachtigende overtuigingen. Dit is de reden waarom RTT therapie zo effectief en efficiënt is.

Wat is hypnose

Hypnose is een staat van veranderd bewustzijn, een soort trance, een toestand van geconcentreerde aandacht, waardoor men zich losmaakt van de uitwendige omgeving en opgaat in een innerlijke wereld. Deze toestand noemt men ook wel ‘trance’. In deze staat van bewustzijn is je brein toegankelijker is voor suggesties.

Bijna iedereen heeft in het dagelijks leven hypnotische ervaringen. Bijvoorbeeld als je zo geconcentreerd bezig bent, dat je niet hoort dat iemand binnenkomt, of als je diep in gedachten bent tijdens het autorijden en het lijkt of je een stukje hebt overgeslagen, of als je helemaal opgaat in een film en de emoties voelt van de acteurs terwijl je weet dat het niet echt is. Dit zijn allemaal vormen van spontane hypnose en eigenlijk is er geen verschil tussen dergelijke alledaagse trances en de hypnotische trance.

Hypnose is geen opzienbarend verschijnsel. Het maakt gebruik van ontspanningstechnieken en het voorstellingsvermogen, vergelijkbaar met een dagdroom of een fantasie. Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat hypnose een krachtig middel is in therapie en coaching. Het is een doelgerichte, effectieve en snelle manier om ongewenste patronen en gewoontes te doorbreken. Bij een groot aantal klachten voorkomt het onnodige medische behandelingen en medicijngebruik.

Als je ‘onder hypnose’ gaat, heb je daar zelf de regie over en die regie houd je tijdens de hele sessie: “elke hypnose is zelfhypnose”.

Wat is hypnose niet?

Hypnose roept vaak associaties op van een theater hypnotiseur die mensen spectaculaire dingen laat doen zonder dat ze daar controle over hebben of het zich later kunnen herinneren. Hierdoor denken mensen dat ze in hypnose hun wil verliezen. Dit is onjuist.

Een hypnose therapeut laat een cliënt niets tegen zijn of haar eigen wil doen. De cliënt is zich tijdens de trance bewust van wat er gebeurt en kan de suggesties van de therapeut in trance gebruiken om zijn geest te ontspannen en nieuwe gedachten en overtuigingen op te nemen waardoor ze zich beter voelen.

Wetenschappelijke onderbouwing

Hypnose is zelf geen therapie, maar een hulpmiddel om therapeutische doelen te bereiken. De werkzaamheid ervan is wetenschappelijk goed onderbouwd. Vooral met behulp van MRI-scans en EEG zijn hersenfysiologische correlaties van trancetoestanden duidelijk aangetoond. Al door enkele hypnose-sessies kunnen duidelijke veranderingen worden vastgesteld.

Hypnose is afgeleid van het Griekse woord ‘hypnos’. Dit betekent ‘slaap’. Hoewel het ogenschijnlijk op slaap lijkt, toont EEG-onderzoek aan dat slaap en hypnose sterk verschillend zijn. De hersenactiviteit is in de hypnotische trance rustiger dan normaal.

Een RTT Professional is door Marisa Peer volgens gecertificeerde methoden opgeleid om de staat van hypnose bij de cliënt te bereiken.

Eigen verantwoordelijkheid

Verandering kan alleen bereikt worden door zelfwerkzaamheid, dus met het eigen bewustzijn en verantwoordelijkheid van de gehypnotiseerde. De RTT therapeut zal er dan ook voor zorgen dat de cliënt de controle over zichzelf behoudt, en de diepte van de hypnotische trance daarop afstemmen.

Als RTT cliënt weet je altijd wat er tijdens de hypnose is gebeurd, en niet pas achteraf door bijvoorbeeld het beluisteren van een opname van de sessie. Respect voor de cliënt staat altijd voorop. 

De hypnosetoestand is tijdens een RTT sessie over het algemeen licht, al kunnen trancedieptes verschillen per persoon.

De RTT zelfhypnose audio

De ingesproken hypnose audio die tijdens de RTT therapie sessie speciaal voor jou gemaakt wordt bevat suggesties en commando’s waarmee we bewust gedachten, beelden en overtuigingen inprogrammeren. Dit heet post-hypnotische suggestie.

Hierbij worden in het onbewuste deel van de cliënt gewenste processen tot stand gebracht die de cliënt niet per se zelf onder controle heeft. Hij of zij kan dan opeens iets gaan doen of denken wat hij eerder nooit zou doen of denken. Bijvoorbeeld in het geval van een RTT sessie voor een roker die wil stoppen: zodra hij of zij de behoefte voelt opkomen aan een sigaret, wordt deze behoefte opeens in verband brengen met een walmende schoorsteen in een lelijk industriegebied. Of een RTT cliënt die angst heeft om te spreken tijdens een vergadering, voelt zich opeens zeker om te spreken en heeft al iets gezegd voordat het oude angstpatroon de kans heeft om hem of haar tegen te houden.

Hypnose feiten op een rij

  • Hypnose is een kunstmatig opgewekte trance die leidt tot een verhoogde vatbaarheid voor suggestie.
  • Het wordt uitgevoerd door opgeleide hypnotiseurs, die een speciale procedure volgen om de geest in een trance te brengen. Binnen RTT therapie gebruiken we een beproefde procedure opgesteld door Marisa Peer.
  • Hypnose leidt tot ontspanning en concentratie op een bepaald onderwerp. Bij RTT therapie bepaalt de cliënt dit onderwerp van te voren met de RTT therapeut.
  • Geregistreerde patronen van hersengolven tonen aan dat iemand onder hypnose zich in een toestand tussen waken en slapen bevindt.
  • Hoewel de wetenschap hypnose pas heeft erkent in de 18e eeuw, werd de techniek al veel langer daarvoor toegepast door genezers en healers.
  • Er wordt gezegd dat er slechts één soort hypnose is: zelfhypnose. Zelfs onder begeleiding van de RTT therapeut is het de cliënt zelf die toestaat dat de trance ontwikkelt en laat bestaan. Dus iedere vorm van hypnose begint in de eerste plaats bij jouzelf, maar aangezien suggesties van anderen dit teweeg kunnen brengen laat men zich dan eigenlijk begeleiden in de zelfhypnose.
  • Er zijn verschillende stadia van hypnose, van licht zoals een lichte roes tot een zeer zware hypnotische toestand met een totaal verlies van (zelf)bewustzijn en waarbij zelfs een blokkade van zintuiglijke en pijnprikkels kan optreden. Een lichte hypnotische toestand kan vergeleken worden met een situatie waarin men alles om zich heen even vergeet, zoals het diep verzonken zitten in een boek of het kijken naar een spannende film waar men helemaal in opgaat. Tijdens een RTT sessie, wordt de cliënt naar een lichte hypnotische toestand geleid.
  • Om het gewenste effect te bereiken, moet de hypnotiseur integer zijn en vertrouwen en gezag uitstralen. Voor een diepere hypnose is het noodzakelijk dat de cliënt zelfcontrole en verantwoordelijkheid tot een bepaald niveau overdraagt aan de RTT therapeut, zodat er een voldoende vernauwing van het bewustzijn optreedt.