Algemene Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden

In deze algemene voorwaarden hebben ik vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn trajecten of programma’s of een van mijn producten hebt gekocht en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan even contact met me op via info@sandradegelder.com, dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

Ik: Sandra de Gelder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66849950 en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
Programma of Traject: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Dit zijn de voorwaarden onder welke wij de samenwerking aagaan:

Aanbod
Ik doe een aanbod op de website, via webinars en op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Trajecten of Programma’s
Je kunt tegen betaling een (online) traject of programma bij mij. Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.Je kunt pas na betaling deelnemen aan een programma. Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt. Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest. Als je 1op1-begeleiding bent overeengekomen, spreken jij en ik samen de data af voor de begeleiding.

Vergoeding en betaling
Betaling moet gedaan zijn voordat het programma start. Ik e-mail je de factuur.

Ontbindingsrecht / Annuleringsperiode
Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materieële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvang je je investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je investering terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Procedure van annuleren
Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd per e- mail aan Sandra de Gelder via info@sandradegelder.com te vermelden. Je ontvangt een bevestiging per e-mail van ontvangst. Hierna zal je toegang tot het cursusmateriaal en de online community worden geannuleerd en alle geplande mails rondom de training worden niet meer verzonden. Je ontvangt na annulering een creditfactuur voor je eigen administratie en binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer.
Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij info@sandradegelder.com.

Afspraak verzetten
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat de afspraak voor een sessie net niet goed uitkomt en deze wil verzetten naar een andere datum en of tijdstip. Dat kan je doen door contact met mij op te nemen via info@sandradegelder.com. Dit kan gratis tot 48 uur voor de afspraak. Als je daarna het wilt verzetten of afzeggen, zullen er kosten in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid
Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma of traject. Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Disclaimer Therapie

Participatie
Ik (De Cliënt) geef Sandra de Gelder (De Hypnotherapeut) volledige toestemming om mij te hypnotiseren en om Rapid Transformational Therapy te gebruiken, wetende dat door volledig deel te nemen in het proces en door het luisteren naar mijn persoonlijke opname voor een periode van 21 dagen, ik zelf een belangrijke rol heb in het behalen van succes.

Garantie
Ik begrijp dat, ondanks het hoge succes percentage van RTT, Sandra de Gelder geen resultaten kan en zal garanderen gezien mijn persoonlijke succes afhankelijk is van vele factoren waar Sandra de Gelder geen controle over heeft, inclusief mijn wens en bereidheid om veranderingen in mijzelf te bewerkstelligen.

Aansprakelijkheid
Ik ga ermee akkoord dat Sandra de Gelder nimmer aansprakelijk is voor mijn psychische of fysieke welzijn tijdens het overeengekomen dienst (nu of in de toekomst), of enige claims die hieruit voortvloeien.

Omvang van de geleverde dienst
Ik begrijp dat Sandra de Gelder geen erkend arts, psycholoog of arts van welke aard dan ook is en dat hypnose geen vervanging is van het advies of werk van een psychiater, psycholoog, psychotherapeut of arts.

Audio-opname(s)
Ik geef Sandra de Gelder volledige toestemming om audio-opnames te maken die mijn stem kunnen bevatten. Ik begrijp dat als een opname wordt gemaakt tijdens of na mijn sessie(s), Sandra de Gelder het volledige auteursrecht behoudt op alle vormen van media die naar aanleiding van de opname(s) kunnen worden geproduceerd en aan mij gedistribueerd.

Verdiepingsproces
Hierbij geef ik Sandra de Gelder toestemming om mijn arm rustig op te tillen, mijn schouder aan te raken of mijn hoofd te schommelen tijdens mijn Rapid Transformational Therapy sessie(s) om het verdiepingsproces te faciliteren.

Vertrouwelijkheid
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stem ik ermee in dat Sandra de Gelder informatie mag vrijgeven aan een specifiek persoon of instantie als is vastgesteld dat een kind of een oudere het risico loopt op misbruik, of momenteel wordt misbruikt. Of als ik, als cliënt, een gevaar ben voor mijzelf of anderen; of als er een dagvaarding van mijn dossier is aangevraagd.
Ik begrijp ook dat Sandra de Gelder op elk moment aspecten van mijn zaak kan bespreken met collega’s die mijn naam en identiteit volledig vertrouwelijk houden, tenzij ik daar anders toestemming voor heb gegeven.

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan weten door te mailen naar info@sandradegelder.com

Wie weet tot binnenkort!

Sandradegelder.com – Sandra de Gelder – info@sandradegelder.com
Bedrijfsgegevens: Sandra de Gelder – Keizersgracht 615 – 1017 DS Amsterdam
KvK 66849950 – BTW NL002106813B25